నేలమ్మ నేలమ్మ నేలమ్మా!

సుద్దాల అశోక్ తేజ
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/173602023″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]