పురుగు మందులు

Latest
Most Viewed
Most Commented
మట్టి – వేర్లు వెతుక్కుంటున్న వ్యవసాయం Theme Song Telugu #Mitti-Back to Roots

A film on agrarian crisis produced by Farmers’ Champions Do you know the farmer who produced the food you ate in your lunch? Do you whether he/she is still alive? In a situation where 3.2 lakhs farmers have committed suicide in the last 20 years and every half an hour a farmer is taking away… Read more »

కూరగాయలలో రసాయనిక ఎరువులు పురుగుమందుల సమస్య

కూరగాయలలో పెరుగుతున్న రసాయనాల వాడకం అటు రైతులకు, ఇటు వినుయోగ దారులకు నష్టం చేస్తున్నాయి. మార్చి నాలుగున ప్రచారమైన కథనం