రుణ మాఫీ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ఒక రైతు అప్పు కథ

బి. సంగెన్న, వెంకటాపూర్ గ్రామం, కోహిర్ మండల్, మెదక్ జిల్లా. ఫోన్. 09666751529 సంగెన్న చిన్న సన్నకారు రైతు. మూడు ఎకరాల సొంత భూమి, పదకొండు ఎకరాల కౌలు.    సంగారెడ్డి జిల్లా సహకార బ్యాంకు లో 2002 లో  ముప్పై ఐదు వేలు బావి తవ్వు కోవటానికి,  పన్నెండు వేలు మోటారు కొనుక్కోవటానికి దీర్ఘ కాలిక ఋణం గాను తీసుకున్నాడు.   రెండిటి మీద 12% వడ్డీ.  బావి ఎండి పోవటం, పంటలు నష్ట పోవటం… Read more »