తెలుగు

Latest
Most Viewed
Most Commented
విష వలయం

విషవలయం: పురుగు మందులు సమస్యలు

Farmers fields burnt in Amaravati

Ramachandraiah Chigurupati పూలింగ్ లో భూములివ్వని ఒక రైతుకు చెందిన 5 ఎకరాల చెరకు పంటకు నిప్పు పెట్టిన దుండగులు. దీనిపై ఇంతకు ముందు నేను ఒక పోస్ట్ పెట్టాను. రైతులను భయపెట్టే వ్యూహాలు ఇవి. ఈరోజు నేను తీసిన ఫోటోలు ఇవి. వీడియో లు తర్వాత పోస్ట్ చేస్తాను. 5 acres of sugarcane crop burnt by pro-TDP miscreants on the night of the Foundation ceremony. Part of the… Read more »

దృష్టిని బట్టి కనిపిస్తున్నది సృష్ట ని విన్నాను …

దృష్టిని బట్టి కనిపిస్తున్నది సృష్ట ని విన్నాను … పాడినవారు: గిరిబాబు, ఎనేబావి దృష్టిని బట్టి కనిపిస్తున్నది సృష్ట ని విన్నాను… దృష్టిని బట్టి కనిపిస్తున్నది సృష్ట ని విన్నాను నువ్వది వాదం అన్నావు…నేనది వేదం అన్నాను నువ్వది వాదం అన్నావు…నేనది వేదం అన్నాను సంత నడుమ జోలె బట్టి ఒక పసి గొంతు మోగుతుంటే… నువ్వది గేయం అన్నావు….నేనది గాయం అన్నాను… దృష్టిని బట్టి కనిపిస్తున్నది సృష్ట ని విన్నాను… దృష్టిని బట్టి కనిపిస్తున్నది సృష్ట ని… Read more »